TtT Suomi

”TtT oli kokemus, joka auttoi minua kohtaamaan itseni. Palautteen ja yhdessä kasvamisen kautta omaa toimintaa pystyi pohtimaan turvallisessa ympäristössä. Kokemus avasi minulle mahdollisuuksia, joiden kautta olen löytänyt suunnan myös ammatilliselle uralleni.” Osallistuja, TtT Finland 2013

ttt-2016 TtT 2016 osallistujat ja kouluttajat

Mikä on Train the Trainers Finland?

TtT Finland on tarkoitettu psykologian opiskelijoille ja psykologeille, jotka haluavat kehittää koulutustaitoja ammattiaan varten ja verkostoitua muiden kokemuksellisesta oppimisesta kiinnostuneiden ihmisten kanssa. Koulutustaidot ovat erittäin tärkeitä tämän päivän psykologeille, jotka ovat usein mukana kouluttamis- tai kehittämistyössä. Pohjaten psykologiseen tietoon ihmisen oppimisesta, TtT:n tavoite on tarjota työkaluja kokemuksellisten ja interaktiivisten koulutusten toteuttamiseen.

TtT Finland on viikon mittainen tapahtuma, jonka aikana osallistujat oppivat koulutuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin perustaidot. TtT:n sisältöjä ovat mm.

  • kokemuksellinen oppiminen
  • koulutuksen suunnittelu
  • koulutuksen arviointi ja seuranta
  • fasilitointi
  • ryhmädynamiikka
  • näyttöön perustuvat koulutusmenetelmät

TtT:n koulutukset toteuttaa kouluttajatiimi, joka koostuu Kouluttajaverkosto Verson jäsenistä. Koulutukset ovat toiminnallisia ja osallistavia. Keskeisessä osassa tapahtumassa on vertaisoppiminen ja palautteen antaminen. Osallistujat harjoittelevat taitojaan viikon aikana pitämällä lyhyitä koulutuksia toisilleen.

Varsinaisen koulutussisällön lisäksi TtT on ainutlaatuinen tilaisuus laittaa omat kykynsä koetukselle ja kehittyä turvallisessa ympäristössä. Tapahtumassa järjestetään ryhmäyttävää iltaohjelmaa ja kokemusten jakamista. TtT on vajaan parinkymmenen (tulevan) psykologin yhteinen kokemus, jonka aikana käsitys omasta toiminnasta ryhmän jäsenenä avartuu ja monet uudet ystävyydet alkavat.

TtT Finland on alun perin neljän suomalaisen psykologian opiskelijan aloite, jotka ovat osallistuneet EFPSA:n Trainer the Trainers -tapahtumaan. Yhteisö laajeni nykyiseen muotoonsa vuosien 2013, 2014, 2016 ja 2019 TtT Finland -tapahtumien myötä. Kouluttajaverkosto Verso koostuu TtT Finlandin tai EFPSA:n TtT:n käyneistä psykologeista ja psykologian opiskelijoista.