Tietoa meistä

Perustehtävä

Verson jäsenten koulutustaitojen vahvistaminen ja ammatillisen kasvun tukeminen lämpimässä ja turvallisessa yhteisössä.

Verso on vuosien aikana kasvanut paljon ja määritellyt uudelleen perustehtäväänsä vuonna 2018. Toiminta keskittyy tällä hetkellä jäsenten henkilökohtaiseen kehittymiseen. Tämä toteutuu pääasiassa sisäisten koulutustapahtumien ja vertaistuen kautta.

Arvot

Verson jäsenet ovat muotoilleet yhteiset arvot, jotka heijastuvat sekä Verson sisäisissä koulutuksissa että koulutuksissa, joita kukin toteuttaa omassa arjessaan.

Laadukkaiden koulutusten tarjoaminen

Meillä on aito halu vaikuttaa yksilöihin ja organisaatioihin ja haluamme luoda avoimen ja luottavaisen yhteistyösuhteen, jossa koulutusten tavoitteista päätetään yhdessä.

 • Tieteellisesti vaikuttaviksi todetut koulutussisällöt ja -menetelmät
 • Kokemuksellisuus ja monimenetelmäisyys
 • Osaavat ja osaamistaan kehittävät kouluttajat
 • Oppimiskokemuksen vahvistaminen seurannan kautta
 • Koulutukset osallistujien ja organisaation tarpeista käsin

Inspiroiva ja turvallinen ympäristö kehittyä

Haluamme panostaa inspiroivan ja turvallisen ympäristön luomiseen niin kouluttajiemme keskuudessa kuin koulutuksissamme, koska uskomme, että se luo parhaat puitteet kehittymiselle.

 • Yhteisöllisyyden tukeminen
 • Avoimuus ja rehellisyys
 • Erilaisten kokemusten ja ajatusten hyväksyntä
 • Vastuullisuus ja eettisyys

Muutoksen ja kasvun tukeminen

Uskomme ihmisen jatkuvaan kehittymiseen ja kykyyn muuttua – meillä kaikilla, niin kouluttajillamme kuin koulutuksiin osallistujillamme, on potentiaalia, joka ei ole vielä paljastunut.

 • Elinikäinen oppiminen
 • Mielekäs muutos – prosessin tukeminen ja helpottaminen
 • Ryhmän ja vertaisten tuki

Psykologisen osaamisen hyödyntäminen kouluttamisessa

Meillä Versossa kouluttajan ja psykologin rooli ovat erottamattomasti yhteen kietoutuneet. Psykologinen tieto ja taito ovat pohjana koulutustaitojemme kehittymiselle ja akateeminen tausta tuo ajatteluumme tieteellisen kriittisen lähestymistavan.

 • Asiantuntemus oppimisesta
 • Ymmärrys sekä yksilön psyykkisistä prosesseista että ryhmädynamiikasta
 • Psykologisen tiedon tuominen laajemman yleisön saataville
 • Näyttöön perustuvat koulutusmenetelmät

Historia

Neljä psykologian opiskelijaa toivat Train the Trainers -tapahtuman Suomeen halustaan jakaa jotain, mitä he pitivät ainutlaatuisena henkilökohtaisena ja ammatillisena kehittymismahdollisuutena. Ensimmäisen Suomen TtT:n tavoitteeksi muodostui kokemuksellisten koulutustaitojen levittäminen psykologian opiskelijoiden ja psykologien keskuudessa. Alla neljän psykologian opiskelijan tarina, josta ajatus Kouluttajaverkosto Versosta lähti nimensä mukaisesti versomaan:

Olemme kaikki olleet omilla tavoillamme aktiivisia Euroopan psykologian opiskelijoiden liitossa eli EFPSA:ssa, osallistuneet useisiin tapahtumiin ja inspiroituneet eurooppalaisten psykologian opiskelijoiden yhteishengestä. EFPSA:ssa saimme kokea Train the Trainers -kesäkoulun, Emilia vuonna 2011, Kaisa ja Ville 2012 ja Annaleena 2013. Kesäkoulu oli viikon mittainen, intensiivinen koulutustapahtuma, jossa psykologian opiskelijat ympäri Eurooppaa oppivat kouluttamisen suunnittelun, toteuttamisen ja arvioinnin perustyökaluja. Keskiössä olivat kokemuksellinen oppiminen ja vuorovaikutteinen ote kouluttamiseen, jotka tekevät oppimisesta moninkerroin motivoivampaa ja tehokkaampaa. Tällaisiin menetelmiin olimme törmänneet hyvin vähän omissa opinnoissamme, ja halu jakaa näitä tietoja ja taitoja muille heräsi. Tuumasimme, että nämä taidot tulevat tarpeeseen työelämässä, jossa meitä pyydetään usein kouluttamis- ja esiintymistehtäviin. Myös osallistujien välinen yhteishenki ja yhdessä kasvaminen oli ainutlaatuinen kokemus, jolla mielestämme on arvoa tulevalle psykologille.

Kesäkoulusta valmistuttuamme kaikkien tie jatkui EFPSA:n aktiivisten kouluttajien ryhmään (EFPSA Trainers Pool), jonka kautta olemme saaneet paljon mahdollisuuksia kouluttaa EFPSA:n tapahtumissa, pysyä yhteyksissä eurooppalaisten psykakouluttajien kanssa ja kehittää itseämme kouluttajina. Emilia ja Kaisa toimivat myös toimikauden 2013-2014 EFPSA:n koulutustoimintaa johtavassa tiimissä (Training Office).

Aloimme keskustella TtT:n sisältöjen tuomisesta suomalaisille psykologian opiskelijoille jo psykologeille alkuvuodesta 2013. Olimme kaikki saaneet valtavan paljon EFPSA:ssa kouluttamisesta, mutta toisaalta kaipasimme enemmän samankaltaista henkeä tänne pohjoiseen. Kun Annaleena valittiin sen kesän EFPSA TtT -tapahtumaan, tunsimme, että meillä on nyt hyvä tiimi kasassa. Meitä oli neljä suomalaista EFPSA-kouluttajaa, joilla kaikilla on kokemusta monista järjestötehtävistä ja yhteistyö oli sujuvaa, hauskaa ja inspiroivaa. Syksyn työstimme tapahtumaa keräillen vinkkejä EFPSA:n TtT:stä ja muilta, jotka olivat järjestäneet vastaavia tapahtumia kotimaissaan. Käytimme paljon aikaa tapahtuman tavoitteiden ja koulutusten olennaisten sisältöjen hiomiseen. Käytännön asioissa meitä lykästi, sillä meitä tuki Psykologiliitto ja tapahtumapaikaksi löytyi edullinen ja idyllinen Antaverkka. Siitä lähti käyntiin ensimmäinen TtT Finland, joka oli meille tärkeä saavutus ja myös mahtavan psykakouluttajien verkoston alku!