Tuunaa merkitystä työ- ja opiskelupäiviisi!

Ilona Parviainen
2.7.2017

Mitä sinun työhyvinvoinnillesi kuuluu? Työn tuunaaminen on suhteellisen uusi ilmiö ja sillä tarkoitetaan työn sisällön ja merkityksen muokkaamista. Se on uuden työtavan ja uudenlaisten merkitysten löytämistä omasta työstä, oman osaamisen monipuolisempaa käyttöä, haasteisiin tarttumista, vuorovaikutuksen laatuun panostamista ja jopa unelmien toteuttamista. Työn tuunauksen avulla työtä kehitetään vastaamaan paremmin omia mieltymyksiä, motiiveja, ja ammatillista identiteettiä. Työtä tuunaamalla saa tutkitusti lisää työn imua ja työhyvinvointia. Aivan samoin opiskelijat voivat tuunata omaa opiskelupäiväänsä vastaamaan omia taitoja ja kiinnostuksiaan!

Koulutin Verson kevätpäivillä Järvenpäässä psykologeja ja psykologian opiskelijoita työn tuunauksesta. Aloitimme kartoittamalla mitä kaikkea omaan työ-/ opiskelupäivään kuuluu, mitkä asiat ovat hyvin ja mitkä taas huonommin. Osallistujat saivat tietoa työn tuunauksesta ja pääsivät aktiivisesti itse tuunaamaan itselle merkityksellisiä työn ulottuvuuksia. Työskentelimme rennossa ympäristössä eri menetelmiä hyödyntäen, autoimme toisiamme löytämään uusia keinoja, keskustelimme ja ratkoimme ongelmia yhdessä. Koulutuksen tavoitteet täyttyivät ja osallistujat tulivat aiempaa tietoisemmaksi arjestaan ja sen ongelma-alueista, saivat oivalluksia kuinka kehittää työskentelypäiviään ja kokivat tärkeänä pysähtyä pohtimaan ja keskustelemaan näistä teemoista. Sinäkin voit tuunata työ- tai opiskelupäivääsi esimerkiksi näin:

 1. Työn sisällön ja työtapojen tuunaaminen
 2. Painota mielekkäitä tehtäviä tai työtapoja
 3. Muokkaa tehtäviä tai työtapoja
 4. Lisää uusia tehtäviä tai rooleja
 5. Työn vuorovaikutuksen tuunaaminen
 6. Panosta mielekkäisiin vuorovaikutussuhteisiin (lisää iloa, luottamusta, arvostusta, tukea…)
 7. Muokkaa vuorovaikutussuhteen merkitystä ja hyödynnä ihmisiä uudella tavalla (työskentele yhdessä, sovi opiskelutreffit)
 8. Luo uusia vuorovaikutussuhteita (jossa tunnet itsesi arvostetuksi, osaavaksi, tarpeelliseksi, tms..)
 9. Oman näkökulman tuunaaminen
 10. Laajenna käsitystäsi työn merkityksestä
 11. Keskity vain tiettyyn merkitykselliseen työn osaan
 12. Yhdistele vapaa-ajan kiinnostuksiasi työhösi

Työn tuunaaminen ei ole työn sisällön kokonaisvaltaista muuttamista, työ- tai opiskelupaikan vaihtoa, organisaation vastaista toimintaa, sovittujen tehtävien tekemättä jättämistä, vaan työhön liittyviä rutiineja muokataan nykyisen työn tai tutkinnon puitteissa. Uskalla kokeilla!


Lähteitä

Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2007). The job demands-resources model: State of the art. Journal of Managerial Psychology, 22, 309 –328.

Wrzesniewski, A., & Dutton, J. E. (2001). Crafting a job: Revisioning employees as active crafters of their work. Academy of Management Review, 26, 179 –201.